“BASININ ÖZGÜR OLMADIĞI ÜLKELERDE DEMOKRASİDEN SÖZ EDİLEMEZ”